Crveni krst Vojvodine

Svetski dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca

Širom sveta, nacionalna društva Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, kao sastavni delovi Međunarodnog Pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca pomažu milionima ljudi. Nacionalna društva Crvenog krsta i Crvenog polumeseca nastoje da odgovore na potrebe ljudi u nevolji, na potrebe svoje zajednice. Naše nacionalno društvo, Crveni krst Srbije, nastalo 1876. godine, jedno je od najstarijih nacionalnih društava u svetu, koje je posebno cenjeno po svojoj programskoj razvijenosti i značajnoj volonterskoj bazi.
Međunarodni dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca se obeležava 8. maja, na rođendan Anri Dinana, osnivača Crvenog krsta.
Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca u 2020. godini želi da skrene pažnju javnosti na snagu i veličinu globalne mreže Crvenog krsta i Crvenog polumeseca u situaciji kada se ceo svet bori protiv pandemije izazvane virusom COVID-19.
Milioni volontera i zaposlenih Crvenog krsta i Crvenog polumeseca širom sveta dopiru do preko 160 miliona ljudi svake godine, pružajući raznolik i veliki broj humanitarnih programa, vođeni na svakom koraku Osnovnim principima: humanost, nepristrasnost, neutralnost, nezavisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost.
Međunarodni dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca 2021. godine biće obeležen kroz temu

”Nezaustavljivi”-Računajte na nas zato što i kada je najteže i dalje smo zajedno.

Međunarodni dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca je prilika da pozdravimo svakodnevni ogroman rad koji ulažu milioni posvećenih volontera angažovanih na spašavanju i poboljšanju života ugroženih ljudi. Organizacija Crvenog krsta ne bi mogla da vrši osnovnu delatnost bez podrške svoje volonterske mreže. Sa druge strane, volonteri potvrđuju da su zadovoljni i ponosni što mogu nešto da ponude i pomognu u svojoj lokalnoj zajednici i društvu uopšte.
Na Međunarodni Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, slavimo hrabrost i dostignuća naših volontera i zaposlenih. Od momenta pojave COVID-19 društva Crvenog krsta i Crvenog polumeseca su se uključivala u aktivnosti u svojim zemljama kako bi pružili informacije i pomogli najranjivijim grupama.
Organizacije Crvenog krsta u gradovima i opštinama uspele su da se brzo prilagode situaciji, organizuju svoje programe i aktivnosti na novi način kako bi nastavile da pružaju pomoć lokalnoj zajednici. Posebno najugroženijim građanima, ljudima koji su zbog pojave nove krize jesu dodatno ugroženi, a pre svega marginalizovanim grupama.