Црвени крст Војводине

Недеља Црвеног крста – од 8. до 15. маја 2010. године

Светски дан Црвеног крста 8. мај и Недеља Црвеног крста биће обележени темом коју је определила Међународна Федерација друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца ’’Урбанизација’’.

На међународном плану, светски дан Црвеног крста/Црвеног полумесеца је прилика да се уважи и подстакне огроман рад волонтера и професионалаца широм света, који су ангажовани на спашавању живота и побољшању живота угрожених људи.

Овај дан је и важна прилика да  Међународни покрет Црвеног крста и Црвеног полумесеца подижући заједнички глобални глас, укаже на проблеме који оптерећују човечанство и достојанствен живот појединца. У овој години заједничка тема је Урбанизација и њене последице на живот људи. Урбанизација и последице изазване климатским променама, урбана нехигијенска насеља, смањење ресурса, сиромаштво, миграције, пораст урбаног насиља и бројна друга асоцијална понашања.

Црвени крст Војводине и организације Црвеног крста у градовима и општинама, својим програмским активностима настоје да одговоре на потребе људи у заједници