Program priprema i delovanja u nesrećama

Polazeći od politike Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca spremnost da se nesreće predvide i gde je to moguće spreče, da se umanji njihov efekat i ublaže posledice, zadatak je kako Međunarodne federacije tako i svakog Nacionalnog društva Crvenog krsta.
Na ovom planu akcije institucionalnog razvoja Crvenog krsta Srbije realizuje se Projekat priprema za delovanje u nesrećama. Preuzimajući obaveze iz tog plana CKV radi kroz Komisiju za delovanje u nesrećama i učestvuje u svim fazama obuke i priprema ljudskih resursa i odgovor na nesreću.