Stručni skup o saradnji državnih institucija i Crvenog krsta

U Skupštini AP Vojvodine održan je stručni skup pod nazivom „Organizacija Crvenog krsta u pomoćnoj ulozi nadležnim državnim organima u humanitarnoj oblasti“, a u organizaciji pokrajinskog parlamenta i Crvenog krsta Vojvodine.

Stručni skup bio je namenjen prvenstveno predstavnicima lokalnih samouprava, gradonačelnicima, predsednicima opština, načelnicima i njihovim saradnicima koji prate rad Crvenog krsta i njihove aktivnosti.

Otvarajući skup, predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor istakao je da je ova organizacija za svojih 140 godina postojanja postala simbol solidarnosti i humanosti, da je njena uloga u svakodnevnom životu velika, ali da se takođe susreće sa nizom problema, najviše u vezi sa svojim pozicijama na lokalnom nivou, što je generalna pojava svuda, ne samo u Srbiji.

Pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić istakao je da biti human i spreman na pomoć u svakoj situaciji 140 godina predstavlja veliki gest, ali i podsticaj za druge pojedince i institucije da se vode istim vrednostima.

Rad Crvenog krsta Srbije i Crvenog krsta Vojvodine predstavili su potpredsednica Crvenog krsta Srbije Sinjka Somer, predsednik Crvenog krsta Vojvodine Dejan Ukropina, o programskim aktivnostima Crvenog krsta govorila je sekretar Crvenog krsta Vojvodine Lidija Ric-Rihter, dok je finansijski aspekt Zakona o Crvenom krstu Srbije predstavila generalni sekretar Crvenog krsta Srbije Vesna Milenović